Guldmedlem

Guldmedlem innebär att man nått sin målvikt på ViktVäktarna och håller sig inom sin tillåtna vikt max 2kg över/under målvikt. Bryter man de får man betala veckoavgift. Annars är de gratis att gå på möten och väga sig.

Vecka
Vikt


Vikt +/-

Dagliga Pro Points

Veckobonus Antal/Använda

Kommentar
45

57,9
+0,2kg
41
49/??
Vecka 9 som guldmedlem
44

57,7
-1,0kg
41
49/4,5
Vecka 8 som guldmedlem
43

58,7
-0,6kg
36
49/6
Vecka 7 som guldmedlem
42

59,3
+0,4kg
36
49/17,5
Vecka 6 som guldmedlem
41

58,9
+0,3kg
41
49/4
Vecka 5 som guldmdlem
40

58,6
-0,5kg
41
49/12,5
Vecka 4 som guldmedlem
39

59,1
+0,4kg
41
49/13
Vecka 3 som guldmedlem
38

58,7
-0,1kg
41
49/18
Vecka 2 som guldmedlem
37

58,8
+0,4kg
41
49/8,5
Vecka 1 som guldmedlem.
36

58,4
-0,4kg
41
49/8,5
Guld Medlem

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar